۱۳۹۱ فروردین ۴, جمعه

میگن اتحادیه اروپا بازهم 17 نفر از سران جمهوری اسلامی را تحریم کرده!

یکی نیست به این اروپایی ها بگه این چه تحریم کردنیه که فردا  که این تحریمی ها وزیر شدند لغو میشه و به اروپا سفر می کنند

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn