۱۳۹۰ اسفند ۱۸, پنجشنبه

امام نقی : همانا نقویان راستین در چهارشنبه سوری شرکت می کنند و خوار و مادر خلیفه و نیروی انتظامی را می ترسانند!

امام نقی و قضیه چهارشنبه سوری

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn