۱۳۹۰ اسفند ۲۱, یکشنبه

به کوری چشم آخوندها , امسال چهارشنبه سوری را باشکوه تر برگزار می کنیم

آخوند مرتجع انچه خرافی است فضا نوردی محمد با الاغ است نه چهارشنبه سوری

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn