۱۳۹۰ اسفند ۲۵, پنجشنبه

بدبختی اینجاست که الگوی زنان امروز ایران فاطمه زهرایی شده که بالاترین افتخارش این بوده که دستگاه تولید امامزاده بوده و قمه خونی علی را می شسته!

حضرت فاطمه زهرا حتی الگوی زنان عرب هم نیست

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn