۱۳۹۱ فروردین ۵, شنبه

گل بود به سبزه نیز اراسته شد / مالزی در سال تولید ملی واردات نفت از ایران را متوقف می کند

بعد از افریقای جنوبی و کرواسی در چند روز اخیر مالزی هم نفت ایران را تحریم می کند

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn