۱۳۹۰ اسفند ۱۹, جمعه

اقای امریکا این چه طرز تحریم کردنه

سی و سه ساله جمهوری اسلامی را داری تحریم میکنی بازهم فرداش یه جای دیگه را تحریم میکنی
اقای امریکا لطف کن یک جا تحریم کن !

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn