۱۳۹۱ فروردین ۳, پنجشنبه

حسین اوباما با لغو تحریم شش ماهه ژاپن و اتحادیه اروپا به خ.ر عیدی داد

اوباما تحریم های نفتی جمهوری اسلامی ایران به مدت شش ماه به خامنه ای عیدی داد

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn