۱۳۹۰ اسفند ۲۴, چهارشنبه

یارو رفته مجلس تا به سوال نماینده ها جواب بده بعد هرچی بد وبیراه بلد بوده نثار نماینده های بی خاصیت مجلس کرده

احمدی نژاد نماینده های مجلس را قهوه ای کرد

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn