۱۳۹۰ اسفند ۲۲, دوشنبه

یارو آخونده وقتی می خواد وارد مستراح بشه با پای چپ وارد میشه بعد به جشن وسور مردم میگه خرافه !

چهارشنبه سوری ایرانی است پس آنرا گرامی میداریم

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn