۱۳۹۰ اسفند ۲۹, دوشنبه

ساقيا آمدن عيد مبارک بادت /// وان مواعيد که کردي مرواد از يادت

ساقيا آمدن عيد مبارک بادت

وان مواعيد که کردي مرواد از يادت

در شگفتم که در اين مدت ايام فراق

برگرفتي ز حريفان دل و دل مي‌دادت

برسان بندگي دختر رز گو به درآي

که دم و همت ما کرد ز بند آزادت

شادي مجلسيان در قدم و مقدم توست

جاي غم باد مر آن دل که نخواهد شادت

شکر ايزد که ز تاراج خزان رخنه نيافت

بوستان سمن و سرو و گل و شمشادت

چشم بد دور کز آن تفرقه‌ات بازآورد

طالع نامور و دولت مادرزادت

حافظ از دست مده دولت اين کشتي نوح

ور نه طوفان حوادث ببرد بنيادت

** حــــــافـــــظ **

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn