۱۳۹۱ فروردین ۱۰, پنجشنبه

گول نخورید گشت ارشاد هم فیلمی آبگوشتی خرزشی در حد قلاده های طوله سگ ولایت است !

وقتی که  سید احمد خاتمی  و انصار کثیف الله برای تبلیغ یک فیلم اراجیف سرهم می کنند تا فیلم کثیفشان بیننده بیشتری داشته باشند

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn