۱۳۹۱ فروردین ۱۳, یکشنبه

غنی سازی هسته ای کم بود حالا میخواند دروس ریاضی و علوم بچه های مدرسه را هم غنی سازی کنند

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn