۱۳۹۱ اردیبهشت ۷, پنجشنبه

امریکا بیخ گوش ایرانه بعد یارو فرمانده سپاه میگه اگر خ.ر دستور بده تا فاصله سه مایلی امریکا میخوایم کشتی نظامی می فرستیم

گنده گوزی سپاه

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn