۱۳۹۱ اردیبهشت ۶, چهارشنبه

اخونده فاطمه را به عاشورا پیوند زد یه چیزی تو مایه پیوند گوز به شقیقه!

ایت الله صافی گلپایگانیگور به گور شده ایام فاطمیه همان عاشوراست

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn