۱۳۹۱ فروردین ۲۶, شنبه

وا مصیبتا مذاکره کننده جمهوری اسلامی سخنرانی اش را بدون اشاره به امام زمان اغاز کرد و هیچ حرفی از امام زمان نزد

مذاکرات با 5+1 بدون رضایت امام زمان است و باید شکست بخورد

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn