۱۳۹۱ فروردین ۲۲, سه‌شنبه

موش های تهران بر اثر وفور نعمت جهش ژنتیکی داشته اند و مرگ موش برایشان نقل و نبات است

اسماعیل کهرم از جهش ژنتیکی موشهای تهران می گوید

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn