۱۳۹۱ فروردین ۲۶, شنبه

ملت احساسی همینه تا میگن جلیلی با اشتون شام خورد دلار میشه 1800 و فرداش که میگن جلیلی روش را از اشتون برگرداند دلار میشه 2000

دلار احساسی

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn