۱۳۹۱ فروردین ۲۶, شنبه

از افتخارات دولت ا.ن این شده که سکه یکی میلیونی را رسانده به هفتصد ولی بیکاری گرانی کالاها را فراموش کرده

احمدی نژاد  اگر عرضه داری قیمت برنج و روغن را بیار پایین

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn