۱۳۹۱ اردیبهشت ۴, دوشنبه

باور کردنی نیست خامنه ای به ارتشی ها گفته از این پس نگویید جانم فدای رهبر به جایش بگوید جانم فدای اسلام

عجب خریه این سید علی خامنه ای

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn