۱۳۹۱ اردیبهشت ۷, پنجشنبه

مجسمه فردوسی در میدان فردوسی شهر تهران به مناسبت ایام مضحک فاطمیه از سوی اراذل و ابواش حزب الهی سیاه پوش شد


بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn