۱۳۹۱ فروردین ۲۰, یکشنبه

اگر گفتید کدام کتابه که هزار و چهارصد ساله لاش باز نشده و همیشه روی طاقچه خاک میخوره و هنوز هم به خاطرش ادم می کشند

قران

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn