۱۳۹۱ فروردین ۲۹, سه‌شنبه

در وقاحت بی بی سی همین قدر بس که هشتاد سال جزایر سه گانه ایران را دولت بریتانیا اشغال کرده است بعد می گوید ایران چهل سال است کنترل ابوموسی را در دست دارد

بی بی سی بی حیا چند هزار سال جزایر تنب بزرگ و کوچک و بوموسی در اختیار ایرانیان بود و دولت بریتانیا اشغال گر است نه ایران


بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn