۱۳۹۱ فروردین ۲۶, شنبه

کاترین اشتون برای مراعات حال جلیلی شال دور گردنش پیچید

یعنی اینکه همه جوره دارند با جمهوری اسلامی کنار میان

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn