۱۳۹۱ فروردین ۲۴, پنجشنبه

بزرگ ترین بازار جهانه ولی یک سطل اشغال هم نداره

بازار تهران میگن یکی از بزرگترین بازارهای سنتی جهانه ولی یک سطل اشغال هم نداره

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn