۱۳۹۱ اردیبهشت ۵, سه‌شنبه

اقای حسین اوباما برای حمایت از کارابران ایرانی و سوری تحریم های جدیدی بر علیه حکومت ایران و وسریه وضع فرمودند

جالب اینجاست که بسیاری از سایت های امریکایی به آی پی ایران سرویس نمی دهند

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn