۱۳۹۱ فروردین ۲۱, دوشنبه

سردار نقدی اگر این لگنه پس ناوچه جماران چیه!یه ناو به اندازه یک فرودگاه نظامی وارد خلیج فارسشده بعد سردار بسیجی نقدی میگه این ها لگن هستندبايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn