۱۳۹۱ فروردین ۱۹, شنبه

ا.ن هنوز هم با نرفتن به جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام بدنبال قهوه ای کردن هاشمی رفسنجانی

احمدی نژاد  در جلسات مجمع شرکت نمی کند

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn