۱۳۹۱ فروردین ۲۹, سه‌شنبه

تهران شهری است که با ریزش 5 میلیمتر باران مترویش تعطیل می شود و دهها دیوار فرو می ریزد و خیابان هایش تبدیل به رودخانه می شود

شهرداری تهران از غافل گیری باران بهاری خبر داد

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn