۱۳۹۱ اردیبهشت ۴, دوشنبه

هنوز که هنوزه دارند با شناسنامه های مرده های سی سال گذشته رای میدن بعد یارو میگه افراد مجازی بزودی شناسایی می شوند

در کشوری که هنوز مرده هایش شناسایی نشده اند چه جوری میخواید افراد مجازی اش را شناسایی کنید!

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn