۱۳۹۱ اردیبهشت ۳, یکشنبه

امام نقی : اگر حوری در زیر اب دریا باشد دیپلمات ایرانی به حوریان دست میابد

حدیث امام نقی در مورد دست یافتن حوریان بدست توانمند دیپلمات ایرانی

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn