۱۳۹۱ اردیبهشت ۷, پنجشنبه

رفسنجانی جسد سربازان امریکایی سوخته شده در طبس را با اسلحه مبادله کرد

ارتش امریکا برای پس گرفتن جسد سربازش حاضراست حتی به دشمن باج بدهد

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn