۱۳۹۱ فروردین ۲۴, پنجشنبه

یارو رفته از جزیره ایرانی در خلسج فارس دیدن کرده بعد شیخک شاش شتر خور تازی میگه حاکمیت امارات نقض شده

 وقتی امارات متحده عربی اراجیف سرهم می کند

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn