۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۰, یکشنبه

اینجور که پیش میره بزودی کشور بورکینافاسو هم به ایرانی ها ویزا نمیده

کانادا هم بخش ویزا را تعطیل کرد و ایرانی ها را برای دریافت ویزا به ترکیه رهنمون کرد

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn