۱۳۹۱ فروردین ۲۴, پنجشنبه

حتی اخوند مکارم شکر فروش هم دولت را متهم به دورغ گویی در خصوص نرخ تورم کرد

وقتی صدای اخوندها از گرانی دربیاد

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn