۱۳۹۱ فروردین ۲۱, دوشنبه

اسلامی که به یک چس بند و به یک گوز پیوند است به درد زندگی نمی خورد

این چه نمازی که یه چس آنرا باطل می کند

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn