۱۳۹۱ فروردین ۱۹, شنبه

ایران جایی است که تروریست فیلم ساز ارزشی می شود و یک قاتل روانی قاضی می شود

طالبی کارگردان فیلم قلاده های طلای ولی فقیه زمانیبرای قتل شاپور بختیار انتخاب شده بود (نوریزاد )
قاضی حیدری فر روانی به جای محاکمه در خیابان بر روی مردم اسلحه می کشد

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn