۱۳۹۱ اردیبهشت ۱, جمعه

یارو دریای مازندران را به روسها بخشیده حالا شده وطن پرست / احمدی نژاد همان کسی است سهم ایران را به روسها فروخت

احمدی نژاد  همان ا.ن است

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn