۱۳۹۱ فروردین ۲۴, پنجشنبه

انقدر جمهوری اسلامی ایران بی اعتبار شده که نمی تواند درامد های ارزی خود را از حسابهای بانکی خارجی دریافت کند

با  کمبود اسکناس دلار در ایران دلار مسافرتی چه سرنوشتی خواهد داشت

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn