۱۳۹۱ فروردین ۲۱, دوشنبه

بعد از افتضاح اشغال سفارت انگلیس حالا وب سایت رسمی المپیک لندن را فیلتر کردند

عجب خرهایی هستند این مسئو لان سانسور چی جمهوری اسلامی

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn