۱۳۹۱ فروردین ۲۰, یکشنبه

فکر شو بکن برای رفع بلا از این پس میتونی با کارت مترو پول بریزی به حساب کمیته امداد خمینی !

کمیته امداد خمینی خبر از نصب صندوق صدقات دیجیتالی داد

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn