۱۳۹۱ اردیبهشت ۱, جمعه

تولید نفت ایران به یک سوم در سال تولید ملی کاهش یافته بعد نفت در جهان ارزان تر شده

تهدیدات جمهوری اسلامی ایران درخصوص افزایش قیمت نفت بی اثر شد

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn