۱۳۹۱ اردیبهشت ۳, یکشنبه

چهل ساله بوینگ در ایرانه هنوز نتونستند لاستیکش را شبیه سازی کنند بعد میگن هواپیمای رادارگریز امریکا را شبیه سازی کردیم !

اگر خیلی عرضه دارید هواپیمای برادران ویلبر رایت را شبیه سازی کنید

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn