۱۳۹۱ اردیبهشت ۳, یکشنبه

دریاچه ارومیه را خشک کردند بعد میگن میخوان اب دریای مازندران را بیارن دشت کویر !

دریاچه ارومیه به شوره زار تبدیل شد

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn