۱۳۹۱ فروردین ۲۹, سه‌شنبه

امریکا جواب مزخرفات جمهوری اسلامی را در خصوص لغو تحریم های وضع شده داد : تحریم ها لغو نمی شود

وزیر خارجه‌ی آمریکا «فشار بر ایران» در کنار گفت‌وگوهای هسته‌ای ادامه می‌یابد، مگر این که ایران اقدامی عملی انجام دهد.

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn