۱۳۹۱ اردیبهشت ۳, یکشنبه

شیر در طی یک سال گذشته چهار بار گران شده است بعد دولت ا.ن صحبت از مدیریت جهانی میکنه

شیر بازهم گران شد

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn