۱۳۹۱ فروردین ۲۴, پنجشنبه

وقتی که یک کشور جعلی به اسم امارات برای ایران شاخه و شانه بکشه همین میشه که جزایر ایرانی خلیج فارس را ارث پدرش می داند

امارات متحده عربی که در سال 1971 از بریتانیا استقلال یافته است و بر اسناد واگذاری جزایر سه گانه در خلیج فارس امضا کرده است برای ایران شاخ شده

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn