۱۳۹۱ اردیبهشت ۱, جمعه

این همان کسی است که زیر پرچم شورای همکاری خلیج کنار عربها نشست حالا شده قهرمان ملی !

احمدی نژاد زیر پرچم شورای همکاری خلیج
بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn