۱۳۹۱ اردیبهشت ۴, دوشنبه

سپاه پاسداران ان قلاب اسلامی که صاحب مخابرات شده است قیمت مکالمه تلفن ثابت را افزایش داد

بادستور مسئولان وزارت ارتباطات تعرفه تلفن ثابت ازهر پالس ۴۴.۷ریال به ۵۱.۰۳ریال رسید

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn