۱۳۹۱ فروردین ۲۴, پنجشنبه

احمق کسانی هستند که از سایت العربیه بازدید می کنند و احمق تر کسانی هستند که از سایت العربیه لینک می دهند

سایت العربیه سایت حکومتی شیوخ تازی است که خلیج فارس را جعل و جزایر ایرانی را اشغال شده معرفی می کند

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn