۱۳۹۱ فروردین ۲۱, دوشنبه

بهینه ترین استفاده ای که از یک مسجد می توان کرد همانا استفاده از توالت عمومی مسجد است

حدیث امام از امام نقی

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn